การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การออกแบบขั้นพื้นฐาน” รายวิชา SU402 Innovation And Design

💡 ขอเชิญเข้าร่วม การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “การออกแบบขั้นพื้นฐาน”
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.40 น.
โดยวิทยากร : คุณศรัณญ อยู่คงดี
นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ SARRAN
Designer of the Year 2021: สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
📌 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ Live Stream ผ่านเพจ Facebook: SU402 Innovation And Design นวัตกรรมและการออกแบบ
————————————————–
รายวิชา SU402 Innovation And Design นวัตกรรมและการออกแบบ
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

 

Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000