การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP รูปแบบออนไซต์ (รอบทดสอบแรกเข้า)

กำหนดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบทดสอบแรกเข้า
—— ในรูปแบบออนไซต์ ———–
📆 วันเสาร์ที่ 4 และอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565
————————————–
⭐ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 (รหัส 64xx1xxxx)
⭐ นักศึกษาที่ขาดสอบ (เขียนใบคำร้อง)
และยุติการสอบ ในรูปแบบออนไลน์
————————————–
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ
📌 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
ผ่านทาง Facebook : G&E Center, Silpakorn University
————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)

 

Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000