กำหนดการและการเตรียมความพร้อมสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการและการเตรียมความพร้อม
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP
รอบทดสอบแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2565
ในรูปแบบออนไซต์
📆 วันเสาร์ที่ 8 และอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
————————————–
⭐ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 (รหัส 65xx1xxxx)
*ไม่ต้องสมัครสอบ
————————————–
📌 ผู้เข้าสอบโปรดศึกษารายละเอียดการเข้าสอบข้อปฏิบัติสำหรับ
ผู้เข้าสอบและสิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบให้ครบถ้วน
📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
ผ่านทาง Facebook : G&E Center, Silpakorn University
————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)

 

Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000