กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Advancing Reading Ability สำหรับบุคลากร ม.ศิลปากร

📢 ขอเชิญบุคลากร ม.ศิลปากร
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Advancing Reading Ability
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
ผ่านโปรแกรม ZOOM เวลา 10.00 – 15.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
————————————————–
⏰ เวลา 10.00 – 12.00 น.
บรรยาย หัวข้อ Reading Strategies
โดยอาจารย์ปาลิตา ยาออม
⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.
บรรยาย หัวข้อ News Reading
โดยอาจารย์สิริรัตน์ ผลหมู่
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือคลิก Link
ตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2565
📌 สำหรับบุคลากร ม.ศิลปากรเท่านั้น
*รับจำนวน 50 คน
*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้การอบรมนี้เป็นค่าน้ำหนักสำหรับตัวชี้วัด IDP ในการประเมิน KPIs ได้
*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)
Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000