กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Level Up Your English Skills In The Digital Era ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ขอเชิญนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา
ร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษฟรี! จาก G&E Center
กิจกรรม Level up your English skills in the digital era
ประจำเดือนมิถุนายน เรียน Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤษภาคม 2565
———————————————–
1. Fundamental English for Science and Technology
สมัครได้ที่: https://forms.gle/D1eXwmb6d9iL47Ne7
2. Business English 2
สมัครได้ที่: https://forms.gle/oiDCK8s9b47z92KH8
3. Visiting Places
สมัครได้ที่: https://forms.gle/VnDHWUYYPKm5fs2RA
4. Developing Reading Proficiency
สมัครได้ที่: https://forms.gle/M7ENT4KvJYxzr3Ap6
5. Understanding Part of Speech
สมัครได้ที่: https://forms.gle/AjBuDH7iXwkxTqAA7
6. English through Dances and Songs
สมัครได้ที่: https://forms.gle/C7exdgCr4Ln3iHap9
7. English through Doodles, Puzzles, Riddles and Games
สมัครได้ที่: https://forms.gle/6AtXK2B8M17zr9ar8
———————————————–
✔️ รายชื่อและช่องทางการเรียนจะประกาศผ่านทาง E-mail ที่นักศึกษาได้สมัครไว้
✔️ หากเลยช่วงเวลาการปิดรับสมัคร ไม่สามารถทำการยกเลิกคอร์สเรียนได้
✔️ กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)
Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000