กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Level Up Your English Skills In The Digital Era ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ขอเชิญนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา
ร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษฟรี! จาก G&E Center
กิจกรรม Level up your English skills in the digital era
ประจำเดือนกรกฎาคม เรียน Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2565
———————————————–
1. English Grammar at a Glance
สมัครได้ที่:
2. Enhance Reading and Writing Skills
สมัครได้ที่:
3. English through Songs
สมัครได้ที่:
4. Basic English Writing
สมัครได้ที่:
5. English for Generation Z
สมัครได้ที่:
6. Business English 3 (with listening)
สมัครได้ที่:
———————————————–
📑 รายชื่อและช่องทางการเรียนจะประกาศผ่านทาง E-mail ที่นักศึกษาได้สมัครไว้
📌 หากเลยช่วงเวลาการปิดรับสมัคร ไม่สามารถทำการยกเลิกคอร์สเรียนได้
📌 กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)
Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000