กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Level Up Your English Skills In The Digital Era (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคม 2565

📢 รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา
กิจกรรม Level up your English skills in the digital era
ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (เพิ่มเติม)
เรียน Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
———————————————–
✈️ English in Airline Business
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ A2 – B1
สอนโดย : อาจารย์บุณฑริกา บรรจงจิตร์
สมัครได้ที่: https://forms.gle/BA4SHmefyypgqCsv7
———————————————–
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2565
📑 รายชื่อและช่องทางการเรียนจะประกาศผ่านทาง E-mail
ที่นักศึกษาได้สมัครไว้
❎ หากเลยช่วงเวลาการปิดรับสมัคร ไม่สามารถทำการยกเลิกคอร์สเรียนได้
📋 กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)

Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000