กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Level Up Your English Skills In The Digital Era ประจำเดือนตุลาคม 2565

📢 รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา
กิจกรรม Level up your English skills in the digital era
ประจำเดือนตุลาคม 2565
เรียน Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
———————————————–
Writing for Beginners 
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ A1 – A2
สอนโดย : อาจารย์สิริรัตน์ ผลหมู่
สมัครได้ที่: https://forms.gle/mcRdbsw6nfPaSFA2A
———————————————–
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2565
📑 รายชื่อและช่องทางการเรียนจะประกาศผ่านทาง E-mail
ที่นักศึกษาได้สมัครไว้
❎ หากเลยช่วงเวลาการปิดรับสมัคร ไม่สามารถทำการยกเลิกคอร์สเรียนได้
📋 กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)

Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000