ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP รูปแบบออนไซต์ (รอบทดสอบแรกเข้า)

📑 ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต์
📆 วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565
————————————–
⭐ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 (รหัส 64xx1xxxx)
⭐ นักศึกษาที่ขาดสอบ (เขียนใบคำร้อง)
และยุติการสอบ ในรูปแบบออนไลน์
————————————–
📌 สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1
📌 นักศึกษาที่ขาดสอบ (เขียนใบคำร้อง) และยุติการสอบ
📢 ประกาศผลสอบ: วันที่ 13 มิถุนายน 2565
————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)

Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000