ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต์ วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2565

📑 ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต์
📆 วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
————————————–
⭐รอบทดสอบแรกเข้า
– สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 (รหัส 65xx1xxxx)
⭐ รอบพิเศษ
– นักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 – 2562
– นักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564
– นักศึกษา ป.โท – ป.เอก
————————————–
📢 ประกาศผลสอบ: วันที่ 19 ตุลาคม 2565
————————————–
Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000