รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2565 (รอบที่ 4)

📢 รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียน
หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2565 (รอบที่ 4)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 – 2562
(รหัสนักศึกษา xx61xxxx , 62xx1xxxx)
————————————————–
📌 เข้ากลุ่มเรียน โดยการสแกน QR Code
📅 เริ่มเรียนวันที่ 11 ก.ค. – 4 ก.ย. 2565
รายวิชาดังนี้
ENG101 (Waystage English)
ENG102 (Threshold English)
ENG103 (Vantage English)
————————————————–
👉หากมีปัญหาในการเข้ากลุ่มเรียนสามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034 271 514 (ในวันและเวลาราชการ)
Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000