ข่าวสารและกิจกรรม:
PR/Announcements

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสถาบันได้ที่นี่
No data was found
Current Student

Open courses

Press release from the center

General education course information

Contact us

Center for General Education and English Language Learning Development
Silpakorn University
Sanam Chandra Palace Campus

 

Office of the President 2, 3rd floor
Silpakorn University
Sanam Chan Palace
No. 6 Rachamankha Nai Road
Mueang District, Nakhon Pathom Province 73000

Guest

STEP course

Intensive Courses

English language development course

Recruiting personnel

Contact Us

Center for General Education and English Language Learning Development
Silpakorn University
Sanam Chandra Palace Campus

 

Office of the President 2, 3rd floor
Silpakorn University
Sanam Chan Palace
No. 6 Rachamankha Nai Road
Mueang District, Nakhon Pathom Province 73000

Contact us

Center for General Education and English Language Learning Development
Silpakorn University
Sanam Chandra Palace Campus

 

Office of the President 2, 3rd floor
Silpakorn University
Sanam Chan Palace
No. 6 Rachamankha Nai Road
Mueang District, Nakhon Pathom Province 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์​ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000