ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1. คลิก บริการวิชาการ และ บริการวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป เข้าเลือกหลักสูตรหรือคอร์สเรียนที่ผู้สมัครต้องการ

(https://bit.ly/3Di9nlq)

2. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบหรือ สมัครสมาชิก

2.1. กรณีที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
(กรุณาทำการสมัครสมาชิกก่อนการสมัครหลักสูตร) คลิกเมนู
สมัครสมาชิกหลังจากกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรดรอสักครู่ ระบบจะนำท่านไปยังหน้าสมัครหลักสูตร

2.2. กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบ ระบบจะนำท่านไปยังหน้า สมัครหลักสูตร

(รูปที่ 2.1)

(รูปที่ 2.2)

*ไฟล์ประกอบการรับสมัคร (ถ้ามี)*

3. ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มการรับสมัคร

4. ก่อนบันทึกข้อมูลการสมัครให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำการกด สมัครหลักสูตร

5. หลังจากทำการสมัครหลักสูตรหรือคอร์สเรียน 3-5 นาที ท่านสามารถตรวจสอบ ใบชำระค่าลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จาก G&E Center” ได้ที่อีเมลที่ท่านใช้สมัคร โดยสามารถตรวจสอบใน อีเมลทั้งหมด (All mail)

6. ในกรณีผู้สมัครไม่ได้รับอีเมล ใบชำระค่าลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จาก G&E Center”ท่านสามารถเข้าไปที่ https://gec.su.ac.th/ เมนู บัญชีของฉันท่านสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลด ใบชำระค่าลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จาก G&E Center” ได้ที่ ประวัติการสมัครด้านล่างสุด

หมายเหตุ : สามารถสแกน Barcode ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS เท่านั้น

7. หลังจากชำระเงินค่าสมัครหลักสูตรหรือคอร์สเรียนแล้ว ภายใน 1-2 วันทำการ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบชำระเงินได้ที่ เมนู การสมัคร และไปที่ สถานะใบสมัคร โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบ หากขึ้นข้อความคอร์สเรียนดังกล่าวอยู่ในสถานะ ชำระเงินแล้ว ถือว่าการสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ :  ในกรณีผู้สมัครมีปัญหาขัดข้องใด ๆ กรุณาติดต่อเบอร์โทร 034-271-514 หรือ 098-545-3541

Email genacademicservices@gmail.com

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000