Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2024
จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
29
30
1

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ขอเชิญนักศึกษา ป.ตรี ทุกชั้นปีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Pronunciation for Global Communication

ขอเชิญนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ “English for Business Communication”

ขอเชิญนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ “Cat-theme Learning”

ประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

สัมมนาบุคลากรศูนย์ G&E Center ประจำปี 2567

18
19
20
21
22
23

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์​ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000