โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

📌โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

✅ โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

✅ โครงการ เรื่อง Unleash English Learners’ Potential in the Digital Era

✅ โครงการ “เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

✅ โครงการประกวดร้องเพลง The Voice of Christmas

✅ โครงการ Win Speexx Travel Awards

✅ จัดคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

✅ คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ

✅ โครงการ English Clinic ให้คำปรึกษาด้านการเรียนภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

 

 

ดูคลิปวิดีโอได้ที่: https://youtu.be/O79DYKwPxY0

Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000