ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ STEP และสิทธิประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ

STEP คือ แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ออกแบบตาม กรอบมาตรฐาน CEFR หรือ The Common European Framework of Reference for Languages

เพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ A1 คือ คะแนนสอบ 1-25 คะแนน

ระดับ A2 คือ คะแนนสอบ 26-50 คะแนน

ระดับ B1 คือ คะแนนสอบ 51-75 คะแนน

ระดับ B2 คือ คะแนนสอบ 76-100 คะแนน

ระดับ C1 คือ คะแนนสอบ 101-120 คะแนน

 

✅ประโยชน์ของผลสอบ STEP

✅สิทธิประโยชน์ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

✅หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ B2

 

 

ดูคลิปวิดีโอได้ที่: https://youtu.be/3iQ5KI8x-MU

Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000