กิจกรรม Making Sense of Big (and not so big) Data in Language Education

💡ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม Making Sense of Big (and not so big) Data in Language Education
โดยอาจารย์ ดร.ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
————————————————–
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือคลิก Link
ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2565
*ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
*ผู้เข้าร่วมสามารถใช้กิจกรรมนี้เป็นค่าน้ำหนักสำหรับตัวชี้วัด IDP ในการประเมิน KPIs ได้
————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)
Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000