หลักสูตรออนไลน์ Basic Grammar จากสถาบัน PrinEnglish

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา

เข้าร่วมหลักสูตร Basic Grammar (เหมาะสำหรับระดับ A1-A2)

————————————————–
• หลักสูตรออนไลน์ Basic Grammar จากสถาบัน PrinEnglish
• เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร
• สามารถเรียนได้ทุกเวลา (ระยะเวลา 180 วัน)
• รายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/3dpEpAI
• เข้าเรียน-ทบทวน-ทำแบบฝึกหัด ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร
• สมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2565
สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/JegR7LEqJd4afKDc9
หมายเหตุ :
รับจำนวนจำกัด หากคอร์สเรียนออนไลน์ดังกล่าวเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครอัตโนมัติ
Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบจะได้รับภายหลังปิดรับสมัคร
ตอบแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ จะจัดส่งให้ภายหลัง
ทุก 3 เดือน (2 ครั้ง) ทาง E-mail ที่นักศึกษาลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียนคอร์สเรียน
————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034 271 514 (ในวันและเวลาราชการ)

Related News

ข่าวสารในหมวดเดียวกัน

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000