ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหา สามารถพิมพ์ได้ทั้งรหัสวิชา และชื่อวิชา ระบบจะทำการค้นหาและคัดกรองข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
ชื่อวิชา รายละเอียด
มคอ.5 SU202 เทอม 2.64
มคอ.5 SU415 เทอม 2.64
มคอ.5 081 103 เทอม 2.64
มคอ.5 082 102 เทอม 2.64 (กลุ่ม 501)
มคอ.5 SU203 เทอม 2.64
มคอ.5 081 101 เทอม 2.64
มคอ.5 SU216 เทอม 2.64
มคอ.5 SU120 เทอม 2.64
มคอ.5 081 103 เทอม 2.64 (วังท่าพระ)
มคอ.5 081 103 เทอม 2.64 (คณะโบราณคดี)
มคอ.5 SU216 เทอม 2.64
มคอ.5 SU325 เทอม 2.64
มคอ. 5 081 103 เทอม 2.64 (กลุ่ม 1101)
มคอ.5 SU128 เทอม 2.64
มคอ.5 081 103 เทอม 2.64 (ICT)
มคอ.5 081 103 เทอม 2.64 (คณะเภสัชศาสตร์)
มคอ.5 SU149 เทอม 2.64
มคอ.5 SU115 เทอม 2.64
มคอ.5 SU112 เทอม 2.64
มคอ.5 SU102 เทอม 2.64
มคอ.5 082 109 เทอม 2.64
มคอ.5 SU411 เทอม 2.64
มคอ.5 083 102 เทอม 2.64 (กลุ่ม 601 602 สนามจันทร์)
มคอ.5 083 102 เทอม 2.64 (กลุ่ม 603 วังท่าพระ)
มคอ.5 081 103 เทอม 2.64
ชื่อวิชา รายละเอียด
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000