ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหา สามารถพิมพ์ได้ทั้งรหัสวิชา และชื่อวิชา ระบบจะทำการค้นหาและคัดกรองข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
ชื่อวิชา รายละเอียด
มคอ.5 SU318 เทอม 1.63
มคอ.5 084 102 เทอม 1.63
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 3001
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2011
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2010
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2009
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2008
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2007
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2006
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2005
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2004
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2003
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2002
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 2001
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 1003
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 1002
มคอ.5 SU402 เทอม 1.63 กลุ่ม 1001
มคอ.5 SU323 เทอม 1.63 (สว.)
มคอ.5 SU318 เทอม 1.63
มคอ.5 SU301 เทอม 1.63
มคอ.5 SU203 เทอม 1.63
มคอ.5 SU201 เทอม 1.63
มคอ.5 SU127 เทอม 1.63
มคอ.5 SU101 เทอม 1.63
มคอ.5 084 102 เทอม 1.63
มคอ.5 SU410 เทอม 1.63
มคอ.5 SU323 เทอม 1.63 (สว.)
มคอ.5 SU126 เทอม 1.63
มคอ.5 084 104 เทอม 1.63 (สท.)
มคอ.5 083 106 เทอม 1.63
มคอ.5 082 104 เทอม 1.63
มคอ.5 081 102 เทอม 1.63 กลุ่ม 1103
มคอ.5 081 102 เทอม 1.63 กลุ่ม 1102
มคอ.5 081 102 เทอม 1.63 กลุ่ม 1101
ชื่อวิชา รายละเอียด
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000