ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหา สามารถพิมพ์ได้ทั้งรหัสวิชา และชื่อวิชา ระบบจะทำการค้นหาและคัดกรองข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
ชื่อวิชา รายละเอียด
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2001)
มคอ.5 SU301 เทอม 1.64
มคอ.5 SU101 เทอม 1.64
มคอ.5 SU201 เทอม 1.64
มคอ.5 SU143 เทอม 1.64
มคอ.5 083 108 เทอม 1.64
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2004)
มคอ.5 SU138 เทอม 1.64
มคอ.5 SU136 เทอม 1.64
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 3005)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 3004)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 3002)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 3001)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2013)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2012)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2011)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2010)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2008)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2007)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2006)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2005)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2003)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 2002)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1003)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1002)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1001)
มคอ.5 SU402 เทอม 1.64 (กลุ่ม 3003)
มคอ.5 SU324 เทอม 1.64
มคอ.5 SU321 เทอม 1.64
มคอ.5 SU312 เทอม 1.64
มคอ.5 083 101 เทอม 1.64
มคอ.5 083 104 เทอม 1.64 (กลุ่ม 609)
มคอ.5 081 102 เทอม 1.64 (คณะศึกษาศาสตร์)
มคอ.5 084 108 เทอม 1.64
มคอ.5 SU132 เทอม 1.64
มคอ.5 SU115 เทอม 1.64
มคอ.5 084 101 เทอม 1.64
มคอ.5 081 102 เทอม 1.64 (คณะเภสัชศาสตร์)
มคอ.5 083 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 602)
มคอ.5 083 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 601)
มคอ.5 SU146 เทอม 1.64
มคอ.5 SU145 เทอม 1.64
มคอ.5 SU111 เทอม 1.64 (ลจ2)
มคอ.5 SU111 เทอม 1.64
มคอ.5 084 104 เทอม 1.64 (ทท.)
มคอ.5 084 104 เทอม 1.64 (นธ.เพชรบุรี)
มคอ.5 084 104 เทอม 1.64 (นธ.บางรัก)
มคอ.5 084 104 เทอม 1.64 (ธภ.เพชรบุรี)
มคอ.5 084 104 เทอม 1.64 (ธภ.บางรัก)
มคอ.5 084 104 เทอม 1.64 (ต.)
มคอ.5 084 104 เทอม 1.64 (ชช.)
มคอ.5 083 110 เทอม 1.64
มคอ.5 083 105 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1202)
มคอ.5 083 105 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1201)
มคอ.5 083 103 เทอม 1.64
มคอ.5 083 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1206)
มคอ.5 083 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1205)
มคอ.5 083 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1204)
มคอ.5 083 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1203)
มคอ.5 083 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1202)
มคอ.5 083 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1201)
มคอ.5 082 105 เทอม 1.64 (รร.)
มคอ.5 082 104 เทอม 1.64 (คณะวิทยาการจัดการ)
มคอ.5 082 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1204)
มคอ.5 082 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1203)
มคอ.5 082 102 เทอม 1.64 (กลุ่ม 1201)
มคอ.5 084 103 เทอม 1.64 (คณะวิทยาศาสตร์)
มคอ.5 SU232 เทอม 1.64 (สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
มคอ.5 SU232 เทอม 1.64 (สาขาภาวะผู้นำ)
มคอ.5 SU232 เทอม 1.64 (สาขาธุรกิจกรรมเกษตร)
มคอ.5 SU313 เทอม 1.64
มคอ.5 SU322 เทอม 1.64
มคอ.5 084 104 เทอม 1.64
มคอ.5 SU114 เทอม 1.64
มคอ.5 084 103 เทอม 1.64
มคอ.5 082 104 เทอม 1.64
มคอ.5 082 101 เทอม 1.64
มคอ.5 081 102 เทอม 1.64 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
มคอ.5 081 101 เทอม 1.64 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
มคอ.5 081 101 เทอม 1.64 (คณะอักษรฯ)
มคอ.5 082 105 เทอม 1.64
มคอ.5 SU148 เทอม 1.64
มคอ.5 SU151 เทอม 1.64
มคอ.5 SU410 เทอม 1.64
มคอ.5 081 102 เทอม 1.64
มคอ.5 081 101 เทอม 1.64 (คณะศึกษาศาสตร์)
มคอ.5 400108 – 59 เทอม 1.64
มคอ.5 SU316 เทอม 1.64
มคอ.5 SU150-162 เทอม 1.64
มคอ.5 SU127-162 เทอม 1.64
มคอ.5 SU126-162 เทอม 1.64
มคอ.5 083 106 เทอม 1.64
ชื่อวิชา รายละเอียด
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000